skip to Main Content

HƯỚNG DẪN MỜI NGƯỜI THAM GIA VÀO PHÒNG HỌP TRÊN ZOOM ROOMS

Giới Thiệu

Zoom Rooms là một Add-on của Zoom được hiểu như hệ thống được xây dựng dựa trên phần mềm cung cấp trải nghiệm tích hợp với thiết bị phần cứng nằm cung cấp âm thanh chất lượng, chia sẻ màn hình không dây và giúp cuộc họp bắt đầu trở nên đơn giản, hiệu quả hơn tạo ra một phòng họp chuyên nghiệp.

Gửi Lời Mời Tham Gia Khi Đang Trong Cuộc Họp

  1. Chọn Invite+
  2. Chọn cách thức gởi lời mời: Contact/Email/Phone/Room System

     

  1. Mời qua Contact: Chọn danh bạ hoặc thiết bị đầu cuối H.323/SIP trong danh sách. Bấm Invite
  2. Mời qua Email:Nhập Email người muốn mời. Bấm Send Invitation

     

  1. Mời qua Số Điện Thoại: Bấm vào kí hiệu cờ để chọn quốc gia gọi đến ->Nhập Số Điện Thoại->Bấm phím gọi để thực hiện cuộc gọi mới.
  2. Mời qua H.323/Room System: Nhập địa chỉ IP hoặc số E.164 của thiết bị muốn mời. Chọn giao thức H.323 hoặc SIP. Bấm Call.

     

Chúc Các Bạn Thành Công

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *