skip to Main Content

Chính sách mượn hàng

Để giúp quý khách hàng yên tâm và đánh giá chất lượng sản phẩm Du Hưng hỗ trợ như sau:

* Đối với khách hàng

– Khách hàng được mượn sản phẩm (tai nghe) với số lượng theo mong muốn.

– Đặt toàn bộ giá trị số hàng mượn để đặt cọc, sau khi test thử sản phẩm và trả lại toàn bộ số tiền sẽ được gửi lại cho khách hàng.

– Nên kiểm tra kỹ sản phẩm mượn trước khi test, khi trả phải còn nguyên vẹn kể cả hộp

– Có giấy tờ cho mượn hàng đầy đủ

* Về sản phẩm

– Bảo đảm chất lượng hoạt động tốt

– Được đóng gói đúng quy cách

*Lưu ý: không được ghi bất kỳ ký hiệu nào lên bao bì sản phẩm hoặc vỏ hộp