skip to Main Content

Tổng đài IP YEASTAR S300 500 User 120 Concurrent calls

Được xếp hạng 0 5 sao
(be the first to review)
  • 300 Người dùng (có thể mở rộng đến 500)
  • 60 cuộc gọi đồng thời (mở rộng đến 120)
  • Lên đến 24 cổng FXS / FXO / BRI
  • Lên đến 6 kênh GSM / CDMA / 3G / 4G
  • Lên đến 3 cổng E1 / T1 / PRI

Thông tin bổ sung

Hãng sản xuất

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Leave a customer review

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *