skip to Main Content
[WEBINAR] MICROSOFT TEAMS VÀ YEALINK PHONE TEAMS - YEALINK VC MS TEAMS CHO PHÒNG HỌP

[WEBINAR YEALINK] MICROSOFT TEAMS VÀ YEALINK PHONE TEAMS – YEALINK VC MS TEAMS CHO PHÒNG HỌP

Vào lúc 9:30 AM –06/11/2021, Du Hưng Group sẽ kết hợp cùng VnPro tổ chức buổi hội thảo trực tuyến, thân mời các các bạn Sinh viên cùng các Anh/chị kỹ sư, đối tác, khách hàng Du Hưng Group lắng nghe chủ đề “MICROSOFT TEAMS VÀ YEALINK PHONE TEAMS – YEALINK VC MS TEAMS CHO PHÒNG HỌP“. Đây là sự kiện được duy trì hằng tuần bởi VnPro nhằm mang đến những kiến thức hay, nhiều công nghệ mới dành cho cộng đồng IT.

#VnPro #hoithaochuyen #online #yealink #duhunggroup

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *