skip to Main Content

Thiết bị Ribbon SBC 1000

Được xếp hạng 0 5 sao
(be the first to review)

Thiết bị Ribbon SBC 1000

 • Cuộc gọi đồng thời tối đa: 192
 • Cuộc gọi được chuyển mã tối đa: 192
 • Báo hiệu an toàn, phương tiện và quản lý
 • Chuyển mã phương tiện mạnh mẽ bao gồm SILK và OPUS
 • Ngăn chặn các cuộc tấn công Từ chối Dịch vụ (DoS) và DoS phân tán (DDoS)
 • Trình hướng dẫn cấu hình dễ dàng 3 bước để đơn giản hóa việc triển khai
 • Quản lý tập trung thông qua Ribbon Application Management Platform (RAMP)
 • Dự phòng PSTN trong trường hợp nhà cung cấp mạng WAN hoặc đám mây bị gián đoạn
 • Khắc phục lỗi cổng Ethernet nhanh chóng, để duy trì các cuộc gọi đang diễn ra
 • Hỗ trợ cho các nhà cung cấp trung kế SIP dự phòng

Mô tả

Thiết bị Ribbon SBC 1000 là giải pháp bảo mật và tương tác lý tưởng dành cho các doanh nghiệp nhỏ và văn phòng chi nhánh. SBC 1000 là một giải pháp lý tưởng cho các tổ chức tìm cách bảo vệ trung kế SIP hoặc các dịch vụ UC đám mây, bao gồm Microsoft Teams và Zoom Phone.  SBC 1000 cũng cung cấp các công cụ và giao diện vật lý để dễ dàng chuyển đổi từ các PBX kế thừa và các hệ thống chính.

Thiết bị Ribbon SBC 1000
Thiết bị Ribbon SBC 1000

Giao diện web trực quan của SBC 1000, bao gồm nhiều thông số cấu hình sẵn sàng sử dụng, giúp các doanh nghiệp nhỏ và văn phòng chi nhánh dễ dàng sử dụng dịch vụ. Thiết bị SBC 1000 của Ribbon cung cấp các yếu tố bảo mật và khả năng tương tác hàng đầu thị trường để đơn giản hóa việc truy cập vào các dịch vụ dựa trên đám mây an toàn. SBC 1000 bao gồm nhiều tùy chọn để tích hợp các thiết bị viễn thông truyền thống thông qua các cổng analog, BRI và T1 / E1. Chúng cũng bao gồm các khả năng có tác động để duy trì quyền truy cập thông tin liên lạc nếu liên kết WAN bị mất hoặc dịch vụ đám mây không khả dụng.

SBC 1000 cũng được chứng nhận với Zoom ™, BroadSoft ™, Yealink®, Poly® và được thử nghiệm với các dịch vụ và sản phẩm phổ biến khác. Trình hướng dẫn triển khai tích hợp được tích hợp sẵn với các PBX phổ biến, dịch vụ UC đám mây và cấu hình nhà cung cấp dịch vụ để việc triển khai có thể đơn giản như trỏ và nhấp. Quan trọng nhất, SBC 1000  đã được triển khai thành công hàng chục nghìn lần để bảo mật thông tin liên lạc cho các tổ chức thuộc mọi quy mô, trên toàn cầu.

Thiết bị Ribbon SBC 1000

Những tính năng và thông số kĩ thuật nổi bật của thiết bị Ribbon SBC 1000

 • Cuộc gọi đồng thời tối đa: 192
 • Cuộc gọi được chuyển mã tối đa: 192
 • Cổng T1 / E1 CAS / PRI Lên đến: 4
 • Cổng FXO Lên đến: 24
 • Cổng FXS Lên đến: 24
 • Cổng BRI Lên đến: 12
 • Báo hiệu an toàn, phương tiện và quản lý
 • Chuyển mã phương tiện mạnh mẽ bao gồm SILK và OPUS
 • Ngăn chặn các cuộc tấn công Từ chối Dịch vụ (DoS) và DoS phân tán (DDoS)
 • Trình hướng dẫn cấu hình dễ dàng 3 bước để đơn giản hóa việc triển khai
 • Quản lý tập trung thông qua Ribbon Application Management Platform (RAMP)
 • Dự phòng PSTN trong trường hợp nhà cung cấp mạng WAN hoặc đám mây bị gián đoạn
 • Khắc phục lỗi cổng Ethernet nhanh chóng, để duy trì các cuộc gọi đang diễn ra
 • Hỗ trợ cho các nhà cung cấp trung kế SIP dự phòng
 • Ưu tiên cuộc gọi 911
 • Hỗ trợ Microsoft 365® Phone System E911; SIP PIDFLO đi qua và Cổng ELIN

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Leave a customer review

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *