Hệ thống camera hai mắt với các camera 8 megapixel, trong đó một camera có trường ngắm ngang và trường ngắm chéo 90°, PTZ quang học 3.5X, PTZ kỹ thuật số 3X, một camera có trường ngắm chéo 120°, trường ngắm dọc 110º và PTZ kỹ thuật số 4X