skip to Main Content

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC MỘT CUỘC HỌP TRÊN ZOOM ROOMS

MỤC LỤC

Giới Thiệu

Zoom Rooms là một Add-on của Zoom được hiểu như hệ thống được xây dựng dựa trên phần mềm cung cấp trải nghiệm tích hợp với thiết bị phần cứng nằm cung cấp âm thanh chất lượng, chia sẻ màn hình không dây và giúp cuộc họp bắt đầu trở nên đơn giản, hiệu quả hơn tạo ra một phòng họp chuyên nghiệp.

Hướng Dẫn

Tổ Chức Họp Trực Tuyến

 1. Chọn mục Meeting List
 2. Chọn lịch họp trực tuyến
 3. Bấm Start để bắt đầu cuộc họp

Thực Hiện Cuộc Gọi

 1. Chọn mục Phone
 2. Bấm vào kí hiệu cờ để chọn quốc gia. Nhập Số điện thoại
 3. Bấm phím gọi để thực hiện cuộc gọi

Tham Gia Cuộc Họp

 1. Chọn mục Join
 2. Nhập Meeting ID cuộc họp muốn tham gia
 3. Bấm Join để tham gia cuộc họp

Tổ Chức Cuộc Họp Nhanh (Meet Now)

 1. Chọn mục Meet Now
 2. Mời đối tượng cần họp: Contact/Room/H.323
 3. Bấm Meet Now để bắt đầu cuộc họp

Chúc Các Bạn Thành Công

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *