skip to Main Content
Conference
Conference

Project Details

Tất cả các điểm cầu tham gia vào cuộc phẩu thuật trực tuyến và quan sát rõ ràng ca phẩu thuật

Project Description

Với các thiết bị hội nghị truyền hình chất lượng cao có thể truyền tải các hình của các ca phẩu thuật thật chân thật