skip to Main Content

Digital VoIP Gateway Dinstar MTG200

Được xếp hạng 0 5 sao
(be the first to review)

Digital VoIP Gateway Dinstar MTG200

 • Lên đến 60 cuộc gọi đồng thời với 2 cổng * E1 / T1
 • Hỗ trợ loại bỏ tiếng vọng, DJB, CNG, VAD và QoS
 • Sử dụng giao diện E1 / T1 ISDN PRI hiện có của PBX
 • Sử dụng giao diện VoIP hiện có của IP-PBX
 • Duy trì thói quen quay số hiện có và các mẫu giao tiếp kinh doanh
 • Tích hợp quản lý dựa trên Web, SNMP, giao diện dòng lệnh (CLI)
 • Tuân thủ ISDN tiêu chuẩn và có thể tương tác với nhiều loại tổng đài IP

Mô tả

Dinstar MTG200 Trunk Gateway cho phép định tuyến trực tiếp các cuộc gọi giữa ISDN đường dây cố định và các mạng IP đem lại hiệu quả về chi phí khi có thể tận dụng điện thoại VoIP chi phí thấp. Bằng cách tích hợp MTG200 Trunk Gateway với các hệ thống điện thoại PBX / PABX hiện có, các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô có thể hưởng lợi từ các cuộc gọi thoại qua IP với chi phí thấp và tiết kiệm đáng kể chi phí mà không phải trả trước cao liên quan đến các thay đổi cơ sở hạ tầng truyền thông liên quan đến việc chuyển sang VoIP.

Digital VoIP Gateway Dinstar MTG200
Digital VoIP Gateway Dinstar MTG200

MTG200 cung cấp cho người dùng PBX / IP-PBX một thiết bị tiết kiệm chi phí điện thoại mạnh mẽ và khả năng định tuyến linh hoạt nâng cao giữa ISDN PRI đến SIP và cũng có thể được đặt giữa PBX và PSTN, tiết kiệm chi phí của một cổng PBX E1 / T1 bổ sung. Nó phù hợp lý tưởng cho các mạng truy cập khác nhau của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trung tâm cuộc gọi, nhà khai thác viễn thông và các doanh nghiệp quy mô lớn.

Digital VoIP Gateway Dinstar MTG200

 • Lên đến 60 cuộc gọi đồng thời với 2 cổng * E1 / T1
 • Hỗ trợ loại bỏ tiếng vọng, DJB, CNG, VAD và QoS
 • Sử dụng giao diện E1 / T1 ISDN PRI hiện có của PBX
 • Sử dụng giao diện VoIP hiện có của IP-PBX
 • Duy trì thói quen quay số hiện có và các mẫu giao tiếp kinh doanh
 • Tích hợp quản lý dựa trên Web, SNMP, giao diện dòng lệnh (CLI)
 • Tuân thủ ISDN tiêu chuẩn và có thể tương tác với nhiều loại tổng đài IP

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Leave a customer review

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *