skip to Main Content

Kính chắn gió Shure A410WWS

Được xếp hạng 0 5 sao
(be the first to review)

A410WWS

Kính chắn gió màu trắng Snap Fit cao cấp

Kính chắn gió dùng cho các loại microphone MX405, MX410, MX415, MX202

Thương hiệu: Shure

Màu sắc: Trắng

Mô tả

A410WWS

Kính chắn gió màu trắng Snap Fit cao cấp

Kính chắn gió dùng cho các loại microphone MX405, MX410, MX415, MX202

Thương hiệu: Shure

Màu sắc:

A410WWS

A410WWS

Kính chắn gió màu trắng Snap Fit cao cấp

Kính chắn gió dùng cho các loại microphone MX405, MX410, MX415, MX202

Thương hiệu: Shure

Màu sắc: Trắng

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Leave a customer review

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *