skip to Main Content

Giá đỡ micro Shure A310

Được xếp hạng 0 5 sao
(be the first to review)

Giá đỡ gắn micro MXA310

Giá đỡ micro Shure A310  là phụ kiện đi kèm cho phép micro Shure MXA310 được lắp ngang vào bàn, giảm chiều cao và cải thiện hình thức trong khi vẫn duy trì hiệu suất âm thanh và dễ dàng truy cập vào các nút tắt tiếng. Có màu đen hoặc hoàn thiện bằng nhôm.

Mô tả

Shure A310

Giá đỡ micro MXA310

Giá đỡmicro A310  là phụ kiện đi kèm cho phép micro Shure MXA310 được lắp ngang vào bàn, giảm chiều cao và cải thiện hình thức trong khi vẫn duy trì hiệu suất âm thanh và dễ dàng truy cập vào các nút tắt tiếng. Có màu đen hoặc hoàn thiện bằng nhôm.

Có màu đen hoặc hoàn thiện bằng nhôm.

Thiết bị liên quan: micro Shure MXA310

Giá đỡ micro Shure A310 
Giá đỡ micro Shure A310

Giá đỡ gắn micro MXA310

Giá đỡmicro A310  là phụ kiện đi kèm cho phép micro Shure MXA310 được lắp ngang vào bàn, giảm chiều cao và cải thiện hình thức trong khi vẫn duy trì hiệu suất âm thanh và dễ dàng truy cập vào các nút tắt tiếng.

Có màu đen hoặc hoàn thiện bằng nhôm.

Thiết bị liên quan: micro Shure MXA310

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Leave a customer review

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *